Arms
 
 
693000, . -, . , . 34
.: (4242) 49-82-69
49-82-90 (.)
u-sahalinsky.sah@sudrf.ru
693000, . -, . , . 34.: (4242) 49-82-69; 49-82-90 (.)u-sahalinsky.sah@sudrf.ru

 

  
 -


             -
         
     " " ( , , ) , , .

, .

. c 02.05.2006. 59- , , , .
                                                                                                                                                                                                                                                              _______________________ 

                                     : __________________________,
                                                 ( ...)
                                     : ______________________________,
                                     : __________, : __________,
                                     : _____________

                                     : ____________,
                                       ( . 48
                                                   
                                                      )
                                     : ______________________________,
                                     : __________, : __________,
                                     : _____________

                                     : ______________,
                                                  ( ...)
                                     : ______________________________,
                                     : __________, : __________,
                                     : _____________

                                     N _______________________________

                               
                 
                       ______________________________
__________________________________________________
                                          ( ...)
() __________________________  () _______________________
          ( ...)
__________________________________________________________________________.
                              ( )
    "__"__________ ____ . _______________________________
__________________________________________________________________________.
                ( )
                 
  <2>: ____________________________________________________
                                   (, ,
__________________________________________________________________________.
          . 392
                        )
              . . 392 - 394

                                  :

    ______________________ ()
"__"__________ ____ . _______________________________________________
;
   
    ______________________________________________________________________,
                              (..., )
    ______________________________________________________________________.
                              (..., )


    :
    1. "__"__________ ____ . N _____.
    2. .
    3.,
    4. "____"_________ ____ . N ______ (
).
    5. , ,  
.

    "___"__________ ____ .

    ():
    ________________/__________________________________________/
       ()                     (...)

                       

22.03.2010 03:44 (), 22.10.2020 07:56 ()

 

  


             -