Arms
 
 
693000, . -, . , . 34
.: (4242) 49-82-69
49-82-90 (.)
u-sahalinsky.sah@sudrf.ru
693000, . -, . , . 34.: (4242) 49-82-69; 49-82-90 (.)u-sahalinsky.sah@sudrf.ru

 

  
 -


             -
         
     " " ( , , ) , , .

, .

. c 02.05.2006. 59- , , , .
                                      _______________________

                                     : ___________________________ <1>
                                                 (... ())
                                     : ______________________________,
                                     : __________, : __________,
                                     : _____________

                                     : _________________
                                       ( . 48
                                        
                                                                 )
                                     : ______________________________,
                                     : __________, : __________,
                                     . : ___________________________

                                     : ____________________________
                                                    (... ())
                                     : ______________________________,
                                     : __________, : __________,
                                     : _____________

                                     : _______________ <2>

                            
                   


    "__"_____ __ . () () () ,
_________________________________________________________
                  ( )
__________.
          ()    ()  . 
"__"____________ _____ . (:
() () ()
, .)
    "__"___________ ____ . () (), ______________________
__________________________________________________________________________,
: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     ( , ,
      . . 12 - 14, . 3 . 15
                           )
_______________________________________________________.
.
. 1 . 27 , 12 - 14 3 15 , , .
. 1 . 27 . _________ , . . 22, 24, 131 - 132 ,

:

, () (), .


:
1. "__"___________ ____ . N _____.
2. .
3. ,
4. , .
5. "__"___________ ____ . N ______ ( ).
6. , , .

    "__"___________ ____ .

    ():

    _____________/____________________________/
      ()             (...)


22.03.2010 03:05 (), 22.10.2020 06:27 ()

 

  


             -